1. Tiêu chuẩn quy hoạch, Khảo sát, trắc địa xây dựngXem thêm

2. Tiêu chuẩn quy định chung về thiết kế xây dựngXem thêm

3. Tiêu chuẩn thiết kế công trình xây dựngXem thêm

4. Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu xây dựngXem thêm

5. Tiêu chuẩn thiết kế và lắp đặt trang thiết bị kỹ thuật công trìnhXem thêm

6. Tiêu chuẩn vật liệu và cấu kiện xây dựngXem thêm

7. Tiêu chuẩn phòng chống cháy nổ công trình và an toàn xây dựngXem thêm

8. Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu công trình xây dựng.Xem thêm

9. Tiêu chuẩn thiết kế công trình xây dựngXem thêm

10. Tiêu chuẩn chất lượng đất, nước, không khí và phương pháp thửXem thêm

11. Tiêu chuẩn phương pháp thử và vật liệu xây dựngXem thêm