Dịch vụ tư vấn công nhận lập phòng las xây dựng (Las – XD)

NHỮNG THÔNG TIN BẠN NÊN BIẾT VỀ PHÒNG LAS XÂY DỰNG

Phòng thí nghiệm xây dựng ( Las-xd )

Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng ( Viết tắt là Las- xd )

Được định nghĩa là một tổ chức hoặc là một bộ phận của một tổ chức thực hiện các thử nghiệm. Cung cấp các kết quả thử nghiệm phục vụ nghiên cứu, khảo sát, thiết kế, thi công, nghiệm thu và bảo trì công trình xây dựng.Đánh giá chất lượng sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng, đánh giá chất lượng công trình xây dựng, đánh giá chất lượng môi trường xây dựng.

Mục đích để thành lập phòng thí nghiệm xây dựng( Las – XD )

Việc xây dựng – thành lập phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (LAS-XD) để đáp ứng nhu cầu kiểm tra đánh giá chất lượng vật liệu xây dựng và đánh giá chất lượng công trình xây dựng. Mục đích chính phục phụ cho chính các dự án của công ty mình đang hoạt động nhằm loại bỏ tính thụ động trong công việc.

Ngoài ra, việc thành lập phòng thí nghiệm xây dựng cũng là một hình thức làm kinh tế tăng thu nhập và tạo thêm công việc cho lao động đất nước .

Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng muốn được công nhận là phòng thí nghiệm cần được Bộ Xây dựng tổ chức xem xét, đánh giá và quyết định công nhận năng lực phòng thí nghiệm với mã số LAS-XD. Vì thế phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng phải đăng ký hoạt động và được công nhận mới có giá trị pháp lý để cung cấp các số liệu thí nghiệm.

the-nao-phong-thi-nghiem-chuyen-nganh-xay-dung-las-las-xd

Căn cứ pháp lý 

Quyết định số 11/2008/QĐ-BXD ngày 1/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

  • Quyết định số 11/2003/QĐ-BXD ngày 12/5/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Về việc ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam. TCXD VN 297 : 2003 ” Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng – Tiêu chuẩn công nhận. ”
  • Thông tư số 06/2011/TT-BXD  Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng; kiến trúc, quy hoạch xây dựng thực thi Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 14/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng

Yêu cầu đối với phòng LAS Xây Dựng được công nhận

Do chức năng đặc thù nên để thành lập phòng las xây dựng đòi hỏi phải thỏa mãn nhiều điều kiện cụ thể như sau:

1. Phạm vi hoạt động

Phòng thí nghiệm LAS – XD được công nhận chỉ có quyền thực hiện những thí nghiệm ghi trong danh mục quyết định công nhận.

2. Tổ chức và quản lý 

Phòng thí nghiệm LAS – XD phải có quyết định thành lập của một tổ chức hoặc cá nhân có thẩm quyền. Và phải có khả năng quản lý hoạt động của mình bằng máy vi tính.

3. Yêu cầu đảm bảo chất lượng

Các phòng thí nghiệm LAS – XD được công nhận phải có đủ trang thiết bị, hiểu biết, tay nghề và trình độ quản lý. Phải đảm bảo các số liệu và kết quả thí nghiệm đã công bố là chuẩn xác, sai số nằm trong phạm vi quy định của tiêu chuẩn tương ứng.

4. Yêu cầu lực lượng cán bộ của phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

Phòng thí nghiệm LAS – XD phải có:

– Trưởng phòng.

– Các phó phòng (nếu có).

– Có một số công nhân.

– Thí nghiệm viên cho mỗi lĩnh vực thí nghiệm chuyên biệt và một số cán bộ cần thiết khác.

5. Yêu cầu điều kiện về diện tích mặt bằng của phòng thí nghiệm 

Phòng thí nghiệm LAS – XD chuyên ngành xây dựng phải có diện tích mặt bằng tối thiểu là 15m2. Nếu xây dựng phòng thí nghiệm tổng hợp diện tích tối thiểu là 30m2 và phải đảm bảo về yêu cầu là việc.

6. Về môi trường phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

Môi trường làm việc của phòng thí nghiệm LAS – XD phải thỏa mãn điều kiện riêng biệt đối với từng lĩnh vực. Và phải đáp ứng phòng chuẩn đối với những chuyên ngành có yêu cầu thí nghiệm và lưu mẫu trong điều kiện tiêu chuẩn.

xay-dung-phong-las-xd

7. Việc quản lý chất lượng phòng thí nghiệm LAS – XD

Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng phải đảm bảo theo yêu cầu của TCVN ISO 9001:2000

Các trang thiết bị phải đảm bảo đầy đủ tiêu chí trong thống kê trong các phụ lục A-G hoặc tương đương và phải đảm bảo độ chuẩn xác theo yêu cầu của mỗi phương pháp thử.

9. Phòng chuẩn phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS – XD

Các lĩnh vực thí nghiệm chuyên ngành có yêu cầu phòng chuẩn và được thể hiện trong phụ lục A-G.

10.  Yêu cầu đối với công nhân, thí nghiệm viên của phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

  • Phải có ít nhất 2 công nhân hoặc thí nghiệm viên của mỗi lĩnh vực có trình độ tương ứng. Đã được đào tạo và cấp chứng chỉ.
  • Công nhân kỹ thuật thí nghiệm sau khi đào tạo được xếp bậc thợ. Được áp dụng theo Tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật công nhân thí nghiệm ngành Xây dựng (TCXDVN 273: 2002)..

11. Yêu cầu đối với cán bộ quản lý phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

Trưởng, phó phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng phải có trình độ đại học chuyên ngành xây dựng. Đã được đào tạo về quản lý phòng thí nghiệm do các cơ quan có chức năng tổ chức.

12. Yêu cầu về tài liệu kỹ thuật của phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng phải đảm bảo đủ tiêu chuẩn phương pháp thử hoặc tài liệu hướng dẫn thí nghiệm tương ứng với mục đích của phòng LAS-XD.

13. Yêu cầu về quản lý mẫu thử tai phòng thí nghiệm

Đối với các mẫu thử trước và sau khi thí nghiệm phải được lưu giữ và bảo quản theo đúng yêu cầu của mỗi phương pháp thử.

14. Yêu cầu về độ chuẩn xác của kết quả thí nghiệm tại phòng thí nghiệm

Phải đảm bảo được độ chuẩn xác trong mỗi kết quả thí nghiệm đúng yêu cầu của mỗi phương pháp thử tương ứng. Các thiết bị thí nghiệm phải qua kiểm định của cơ quan có thẩm quyền. Có chứng chỉ ghi rõ thời hạn hiệu lực.

15. Yêu cầu các tài liệu công bố của phòng thí nghiệm phải đạt yêu cầu về độ chính xác và đầy đủ các thông tin mà phương pháp thử yêu cầu.

16. Yêu cầu về lưu giữ hồ sơ tại phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

Hồ sơ kết quả thí nghiệm đã công bố phải được lưu giữ tại phòng thí nghiệm LAS – XD trong thời hạn 05 năm có thể hơn 05 năm trong một số trường hợp đặc biệt khác.

Xem thêm Những câu hỏi thường gặp khi thành lập phòng las xây dựng

DỊCH VỤ CÔNG NHẬN PHÒNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG

Giới thiệu về dịch vụ công nhận phòng LAS Xây Dựng

Chúng tôi chuyên cung cấp hồ sơ xin công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. Tư vấn luật, tư vấn xây dựng, tư vấn giám sát trợ giúp đơn vị – khách hàng đang có quyết định thành lập phòng LAS-XD. Với đội ngũ chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm, nhiệt tình.

Là đơn vị đại diện giao dịch với cơ quan Nhà nước để đẩy nhanh việc Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng cho khách hàng.

Dịch vụ tư vấn thủ tục xin Công nhận phòng thí nghiệm Las-XD chuyên ngành Xây dựng của chúng tôi đảm bảo làm thủ tục NHANH CHÓNG, AN TOÀN, CHI PHÍ THẤP NHẤT.

Khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm và tin tưởng khi đến với dịch vụ tư vấn thủ tục xin Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của chúng tôi.

Hồ sơ xin công nhận phòng thí nghiệm LAS Xây Dựng bao gồm

– Đơn xin công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (theo mẫu của Phụ lục, TCXDVN 297-2003);

– Quyết định thành lập phòng thí nghiệm của cơ quan quản lý trực tiếp;

– Quyết định bổ nhiệm trưởng phòng thí nghiệm;

– Bản sao chứng chỉ kiểm định/hiệu chuẩn các thiết bị thí nghiệm và đo lường của cơ quan có thẩm quyền;

– Bản sao chứng chỉ đào tạo của trưởng phòng thí nghiệm, thí nghiệm viên hay công nhân kỹ thuật thí nghiệm do các cơ quan có chức năng đào tạo cấp;

– Báo cáo khả năng và tình hình hoạt động của phòng thí nghiệm (theo mẫu của Phụ lục, TCXDVN 297-2003);

– Bản vẽ mặt bằng phòng thí nghiệm (mặt bằng với kích thước phòng, vị trí các thiết bị thí nghiệm, vị trí lưu mẫu…) và điều kiện môi trường làm việc.

– Hợp đồng mua, hóa đơn và biên bản bàn giao thiết bị thí nghiệm và đo lường của phòng thí nghiệm; quyết định của cấp có thẩm quyền đối với các thiết bị được điều chuyển từ các cơ quan khác.

– Hợp đồng sử dụng lao động đối với cán bộ quản lý và nhân viên thí nghiệm được đăng ký trong hồ sơ.

– Hồ sơ, quy trình hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 17025 : 2017 (Quy trình, Sổ tay chất lượng, Mục tiêu chất lượng, …).

Căn cứ pháp lý

  • NGHỊ ĐỊNH 62/2016/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2016 QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP XÂY DỰNG VÀ THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG.
  • Thông tư số 06/2017/TT-BXD ngày 25 tháng 4 năm 2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn hoạt động chuyên ngành thí nghiệm xây dựng
  • Pháp lệnh đo lường, ngày 06/10/1999 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.
  • Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
  • Quyết định số 11/2008/QĐ-BXD ngày 1/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.
  • Quyết định 11/2003/QĐ-BXD ngày 12/5/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Về việc ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 297 : 2003 ” Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng – Tiêu chuẩn công nhận ”

MỌI THẮC MẮC XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ:
Hotline: 0986 122 888

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *